Εγγραφές για Συμμετοχή

Εγγραφές για συμμετοχή στη διοργάνωση γίνονται μόνο μέσω αυτής της ιστοσελίδας η οποία φιλοξενεί το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της διοργάνωσης. Υπεύθυνος για τη διαδικασία εγγραφών είναι ο προπονητής της κάθε ομάδας ο οποίος θα πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό στο σύστημα από την επιλογή Εγγραφή Προπονητή στο μενού.

Η τελευταία ημέρα εγγραφών για συμμετοχή (περιλαμβάνει καταχώρηση των στοιχείων των μελών της ομάδας και την δήλωση συμμετοχής στις διάφορες προκλήσεις) θα είναι η Τετάρτη 23 Μαίου 2018 στις 23.59 και δεν θα δοθεί παράταση.  

Έντυπα προς Συμπλήρωση

Πέραν από την επίσημη εγγραφή για συμμετοχή όπως περιγράφεται πιο πάνω, ο Προπονητής της ομάδας θα συμπληρώσει στο ειδικό ομαδικό έντυπο «Δήλωση Συμμετοχής» όλα τα στοιχεία των μελών των ομάδων του όπως απαιτούνται από τους διοργανωτές. Το έντυπο υπογράφεται από τους διαγωνιζόμενους και τον προπονητή της ομάδας.

Εκτός από το πιο πάνω έντυπο, ο κάθε διαγωνιζόμενος ξεχωριστά συμπληρώνει το ειδικό ατομικό έντυπο «Βεβαίωση Φοίτησης Διαγωνιζομένου» που εκδίδεται από τους διοργανωτές. Το έντυπο αυτό επιβεβαιώνει το επίπεδο της κατηγορίας στο οποία συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος:

  • Για μαθητές ότι π.χ φοιτούν στη 2α τάξη Γυμνασίου (σε περίπτωση που διαγωνίζονται στην Κατηγορία Γυμνάσιο). Συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από το διευθυντή του σχολείου του διαγωνιζόμενου (ανεξάρτητα αν συμμετέχει με ομάδα άλλου σχολείου ή ΚΙΕ ή ιδιωτικού φροντιστηρίου κ.λπ).

  • Για φοιτητές ότι είναι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε πανεπιστήμιο/κολλέγιο. Συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από την Υπηρεσία Σπουδών ή το Τμήμα/Σχολή του ακαδημαικού ιδρύματος του φοιτητή

  • Για στρατιώτες ότι υπηρετούν στην εθνική φρουρά. Συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από το διοικητή του στρατιώτη.

Έντυπα

Παράδοση Εντύπων

Τα έντυπα παραδίδονται επίσημα την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού από τον Προπονητή στην Οργανωτική Επιτροπή κατά τη διαδικασία διαπίστευσης της ομάδας στη διοργάνωση. Με την επιβεβαίωση των στοιχείων των μελών της ομάδας, ο προπονητής θα παραλάβει τις ατομικές κορδέλες με τα στοιχεία των μελών της ομάδας του, ένα για το κάθε μέλος.

Οργανωτές

Συνδιοργανωτές

Υπο την Αιγίδα

Χορηγοί

Στρατηγικός Συνεργάτης

Youth Supporter

Χρυσοί Χορηγοί

Ασημένιοι Χορηγοί

Χάλκινοι Χορηγοί

Universities

Υποστηρικτές

Συνεργάτες

Επικοινωνία